(+374)41-11-31-21 10:00-17:00
ոսկիա զարդեր
Վաճառողի ծածկագիր N Լոտի անվանում Չափ. միավոր Քանակ Միավորի սկզբնական գինը (դրամ) Միավորի մեկնարկային գինը (դրամ)
ԿԿՊ Ժամանակ. դադարեցված 15 Սեղան կողադիր հատ 1 5 670 5 670
ԿԿՊ Ժամանակ. դադարեցված 16 Մոնիտոր Samsung S19F350HNI հատ 1 9 897 9 897
ԿԿՊ 17 Սեղան դիմադիր հատ 1 4 050 4 050
ԿԿՊ Ժամանակ. դադարեցված 25 Համակարգիչ Intel Core i3-4150 հատ 1 80 750 80 750
ՎԱՖ 1 Ապրանքների ցանկ հատ 1
ԴԵՍ 1 Ձմեռային հողաթափեր զույգ 20 2.500 900
ԴԵՍ 1 Ռետինե Հողաթափեր զույգ 500 1.500 700
ՕԳԳ 2 Փողկապ հատ 1.800 2.200 300
ՕԳԳ 1 Տղամարդկանց պոլոներ հատ 30 2.400 900