(+374)41-11-31-21 10:00-17:00
BID բորսայի աշխատանքը

Բորսայում սակարկությունները անցկացվում են ժամը 10-ից մինչև 17։00, հարցերի դեպքում զանգահարել 041-11-31-21 հեռախոսահամարով

Bid բորսայի իրավունքները

«ԲԻԴ» ԱՊՐԱՆՔԱ-ՀՈՒՄՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ ՍՊԸ-ում կազմակերպվում է ապրանքների,հումքի,ծառայությունների,իրավունքի,այլ նյութական և ոչ նյութական արժեքների բորսային վաճառք(սակարկություններ)

Նորություններ

Հայտարարություն

«Բիդ ապրանքա-հումքային բորսա» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Բորսա) իրականացնելու է բաց աճուրդ «դասական» (գնի բարձրացմամբ) եղանակով:Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին պատկանող հետևյալ լոտերն ըստ ներկայացված հերթականության`
Լոտ 1` Սև մետաղի ջարդոն շուրջ 11478 կգ, գույքը գտնվում է ` ՀՀ, Լոռու մարզ, Ք. Վանաձոր, Կարեն Դեմիրճյան փողոց 1ա հասցեում,միավորի մեկնարկային գինը` ներառյալ ԱԱՀ` 42 ՀՀ դրամ:Լոտի մեկնարկային գինը` 482076 ՀՀ դրամ:
Լոտ 2` Օգտագործված տրանսֆորմատորային յուղ շուրջ 4115 կգ, գույքը գտնվում է ` ՀՀ, Սյունիքի մարզ, Ք. Գորիս, Խոտ համայնքում, միավորի մեկնարկային գինը` ներառյալ ԱԱՀ` 262 ՀՀ դրամ:Լոտի մեկնարկային գինը` 1078130 ՀՀ դրամ:
Լոտ 3` Օգտագործված տրանսֆորմատորային յուղ շուրջ 1595 կգ, գույքը գտնվում է ` ՀՀ, Ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա Տիչինայի փ. 207 հասցեում, միավորի մեկնարկային գինը` ներառյալ ԱԱՀ` 262 ՀՀ դրամ:Լոտի մեկնարկային գինը` 417890 ՀՀ դրամ:
Լոտ 4` Օգտագործված տրանսֆորմատորային յուղ շուրջ 749 կգ, գույքը գտնվում է ` ՀՀ, Ք. Երևան, Դավթաշեն 4-րդ թաղ.,Եղվարդի խճուղի 22/3հասցեում, միավորի մեկնարկային գինը` ներառյալ ԱԱՀ` 262 ՀՀ դրամ:Լոտի մեկնարկային գինը` 196238 ՀՀ դրամ:
Լոտ 5` Օգտագործված տրանսֆորմատորային յուղ շուրջ 1580 կգ, գույքը գտնվում է ` ՀՀ, Ք. Երևան, «Նոր Նորք» համայնք 9-մ/շհասցեում, միավորի մեկնարկային գինը` ներառյալ ԱԱՀ` 262 ՀՀ դրամ:Լոտի մեկնարկային գինը` 413960 ՀՀ դրամ:
Լոտ 6` Օգտագործված տրանսֆորմատորային յուղ շուրջ 582 կգ, գույքը գտնվում է ` ՀՀ, Արարատի մարզի վարչական տարածքում, միավորի մեկնարկային գինը` ներառյալ ԱԱՀ` 262 ՀՀ դրամ:Լոտի մեկնարկային գինը` 152484 ՀՀ դրամ:
Լոտ 7` Օգտագործվածտրանսֆորմատորայինյուղշուրջ 1550 կգ, գույքըգտնվումէ ` ՀՀ, Վայոց Ձորի մարզ, Եղեգնաձոր, Անդրանիկի 1 հասցեում, միավորի մեկնարկային գինը` ներառյալ ԱԱՀ` 262 ՀՀ դրամ:Լոտի մեկնարկային գինը` 406100 ՀՀ դրամ:
Լրացուցիչ տվյալներ`
  1. Բորսայի միջնորդավճարը,գույքի տեղափոխման և գործարքի իրականացման հետ կապված այլ ծախսերը ներառված չեն գործարքի գնի մեջ:
  2. Գույքի տեղափոխումն ապահովելու է գնորդը:
  3. Լոտերը մասնատվել չեն կարող:
Աճուրդը տեղի կունենա` ք. Երևան,ՄովսեսԽորենացի 8 հասցեում 2021թ.-ի նոյեմբերի 8-ին, ժ. 12:00-ին դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, նույն վայրում, նույն ժամին: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ:
Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը,  յուրաքանչյուր աշխատանքայինօր,ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Բորսայի հետ: Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (041) 11-31-21 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.bider.am կայքը:
Ավելին

Հայտարարություն

«Բիդ ապրանքա-հումքային բորսա» ՍՊԸ-ի հարթակում 11.10.2021 թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր իրականացվելու է «ԱՍ ՄԱՍՏԵՐ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Iphone 11 Pro Max և Iphone 12 Pro Max գույքերի աճուրդային վաճառքը:
Ավելին

HONDA CIVIC 1.8

«Բիդ ապրանքա-հումքային բորսա» ՍՊԸ-ի հարթակում 31.08.2021 թ-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր իրականացվելու է «ԱՍ ՄԱՍՏԵՐ» ՍՊԸ -ի կողմից ներկայացված HONDA CIVIC 1.8 գույքի աճուրդային վաճառքը: 31.08.2021 թ.-ին ժամը 12:00-ին աճուրդը կանցկացվի դասական եղանակով,այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր աճուրդը կանցկացվի հոլանդական եղանակով ՝ գնի իջեցմամբ: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք զանգահարել 041-11-31-21 հեռախոսահամարով:
Ավելին

NISSAN PATHFINDER 4.0

«Բիդ ապրանքա-հումքային բորսա» ՍՊԸ-ի հարթակում 03.08.2021 թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր իրականացվելու է «ԱՐԾԱԹԵ ԳԱՎԱԹ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված NISSAN PATHFINDER 4.0 գույքի աճուրդային վաճառքը:
Ավելին

BMW 320 I

«Բիդ ապրանքա-հումքային բորսա» ՍՊԸ-ի հարթակում 02.08.2021 թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր իրականացվելու է «ԱՐԾԱԹԵ ԳԱՎԱԹ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված BMW 320 I գույքի աճուրդային վաճառքը:
Ավելին

Iphone XS MAX

«Բիդ ապրանքա-հումքային բորսա» ՍՊԸ-ի հարթակում 22.07.2021 թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր իրականացվելու է «ԱՍ ՄԱՍՏԵՐ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Iphone XS MAX գույքի աճուրդային վաճառքը:
Ավելին

Ռելսի ջարդոն

«Բիդ ապրանքա-հումքային բորսա» ՍՊԸ-ի հարթակում 19.07.2021թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր իրականացվելու է «Երևանի էլեկտրատրանսպորտ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված` շահագործմանը ոչ պիտանի,ապամոնտաժված և կտրատված, ռելսի ջարդոնի աճուրդային վաճառքը:
Ավելին

Հայտարարություն

«Բիդ ապրանքա հումքայինբորսա» ՍՊԸ-ի հարթակում 18.06.2021 թ-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր իրականացվելու է «ԱՍ ՄԱՍՏԵՐ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված SUZUKI XL7 3.6 գույքի աճուրդային վաճառքը: 18.06.2021 թ.-ին ժամը 12:00-ին աճուրդը կանցկացվի դասական եղանակով, այնուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր աճուրդը կանցկացվի հոլանդական եղանակով ՝ գնի իջեցմամբ: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք զանգահարել 041-11-31-21 հեռախոսահամարով:
Ավելին

Հայտարարություն

«ԲԻԴ» ապրանքա-հումքային բորսայի հարթակում 07.06.2021 թ.-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր իրականացվելու է «ՊՐՈՖՖԻՆԱՆՍ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված Ոսկյա զարդերի աճուրդային վաճառքը:
Ավելին

Հայտարարություն

«Բիդ ապրանքա-հումքային բորսա» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Բորսա) իրականացնելու է բաց աճուրդ «դասական» (գնի բարձրացմամբ) եղանակով: Աճուրդի ընթացքում վաճառվելու են «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին պատկանող հետևյալ լոտերն ըստ ներկայացված հերթականության`
- Օգտագործված տրանսֆորմատորային յուղ շուրջ 21149 կգ, գույքը գտնվում է ` ՀՀ, Լոռու մարզ, Ք. Վանաձոր, Կարեն Դեմիրճյան փողոց 1ա հասցեում, միավորի մեկնարկային գինը` ներառյալ ԱԱՀ` 260 ՀՀ դրամ: Լոտի մեկնարկային գինը` 5498740 ՀՀ դրամ:
- Օգտագործված տրանսֆորմատորային յուղ շուրջ 88065 կգ, գույքը գտնվում է ` ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, Ք. Թալին, Գայի փողոց 77 հասցեում, միավորի մեկնարկային գինը` ներառյալ ԱԱՀ` 260 ՀՀ դրամ: Լոտի մեկնարկային գինը` 22896900 ՀՀ դրամ:
- Օգտագործված տրանսֆորմատորային յուղ շուրջ 10220 կգ, գույքը գտնվում է ` ՀՀ, Շիրակի մարզ, Ք. Գյումրի, Ղարսի խճուղի 27/1 հասցեում, միավորի մեկնարկային գինը` ներառյալ ԱԱՀ` 260 ՀՀ դրամ: Լոտի մեկնարկային գինը` 2657200 ՀՀ դրամ:
- Սև մետաղ շուրջ 43609 կգ, գույքը գտնվում է ` ՀՀ, Լոռու մարզ, Ք. Վանաձոր, Կարեն Դեմիրճյան փողոց 1ա հասցեում, միավորի մեկնարկային գինը` ներառյալ ԱԱՀ` 42 ՀՀ դրամ: Լոտի մեկնարկային գինը` 1831578 ՀՀ դրամ:
- Թուջ շուրջ 45250 կգ, գույքը գտնվում է ` ՀՀ, Լոռու մարզ, Ք. Վանաձոր, Կարեն Դեմիրճյան փողոց 1ա հասցեում, միավորի մեկնարկային գինը` ներառյալ ԱԱՀ` 42 ՀՀ դրամ: Լոտի մեկնարկային գինը` 1900500 ՀՀ դրամ:
Լրացուցիչ տվյալներ`
  1. Բորսայի միջնորդավճարը, գույքի տեղափոխման և գործարքի իրականացման հետ կապված այլ ծախսերը ներառված չեն գործարքի գնի մեջ:
  2. Գույքի տեղափոխումն ապահովելու է գնորդը:
  3. Լոտերը մասնատվել չեն կարող:
Աճուրդը տեղի կունենա` ք. Երևան, Մովսես Խորենացի 15 («Էլիտ պլազա» բիզնես կենտրոնի Գյուլբենկյան սրահում) հասցեում 2021թ.-ի հունիսի 7-ին, ժ. 11:00-ին դասական եղանակով:
Աճուրդն ամբողջությամբ կամ որևէ լոտի մասով չկայանալու դեպքում հաջորդ աճուրդները կազմակերպվում են յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, բորսային հարթակում (հասցե` ք. Երևան, Մովսես Խորենացի 8), նույն ժամին` դասական եղանակով: Աճուրդի մասնակցության նախավճարը սահմանված է համապատասխան գույքի ընթացիկ մեկնարկային գնի 1%-ի չափով, որի վճարման վերջնաժամկետը սահմանված է յուրաքանչյուր աճուրդի փուլի օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա ժամը 16:00-ն: Նախավճարը վճարվում է «Բիդ ապրանքա-հումքային բորսա» ՍՊԸ-ի բանկային հաշվին («ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ում 15100109825100 հաշվեհամարին):Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝ ֆիզիկական անձանց համար անձը հաստատող փաստաթուղթ և Բորսայի կողմից տրված մասնակցի վկայական (այսուհետ՝ աճուրդի վկայական), որը հաստատելու է նաև նախավճարի մուծման փաստը, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը, պաշտոնատար անձի կամ ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթ և աճուրդի վկայական:
Աճուրդում հաղթող է ճանաչվում այն անձը, ով առաջարկել է ամենաբարձր գինը: Վերջին ամենաբարձր գնային հայտ ներկայացրած մասնակիցը, աճուրդավարի մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո, համարվում է աճուրդում հաղթած մասնակից: Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձի մուծած նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախավճարը ենթակա է վերադարձման, եթե աճուրդը համարվում է չկայացած: Եթե աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը կամ առուվաճառքի պայմանագիրը, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը։ Եթե Բորսան հրաժարվում է ստորագրել արձանագրությունը, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին վերադարձնել նախավճարը։
Լոտերն ուսումնասիրելու ցանկություն հայտնած անձինք կարող են սույն ծանուցման օրվան հաջորդող օրվանից մինչև աճուրդի ավարտը, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր,ժ. 10:00-ից մինչև 18:00-ն, այցելել վերը նշված հասցեներով և ծանոթանալ լոտերի հետ՝ այցելությունը նախապես համաձայնեցնելով Բորսայի հետ: Սույն ծանուցումը կարող է փոփոխվել մամուլում հրապարակվելու միջոցով: Աճուրդների անցկացման կանոնակարգին կարող եք ծանոթանալ և անվճար ստանալ կանոնակարգի պատճենը, դիմելով Բորսային: Բոլոր այլ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (041) 11-31-21 հեռախոսահամարով կամ այցելել www.bider.am կայքը:
Ավելին