(+374)41-11-31-21 10:00-17:00
մեր մասին

Ողջունում ենք Ձեզ «ԲԻԴ» ԱՊՐԱՆՔԱ-ՀՈՒՄՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱՅԻ կայքում

«ԲԻԴ» ԱՊՐԱՆՔԱ-ՀՈՒՄՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱՆ իր պաշտոնական կայքում համապատասխան տեղեկատվության տեղադրմամբ ապահովում է վաճառողների և գնորդների առավել լայն շրջանակների մասնակցությունը բորսային առևտրին: Բորսայի հարթակում պարբերաբար իրականացվում է բազմանուն գույքերի աճուրդային վաճառք` «դասական» և «հոլանդական» եղանակներով, ապահովելով ճկուն գնային քաղաքականություն` պահանջարկի ու առաջարկի համադրման ուղղությամբ: