(+374)41-11-31-21 10:00-17:00
Ավտոմեքենա
Վաճառողի ծածկագիր N Լոտի անվանում Չափ. միավոր Քանակ Միավորի սկզբնական գինը (դրամ) Միավորի մեկնարկային գինը (դրամ)
ԱՍՄ 71 HONDA CIVIC 1.8 հատ 1 2.200.000 1.889.360
ԱՍՄ 69 SUZUKI XL7 3.6 հատ 1 3.120.000 2.794.560
ԱՍՄ 40 DODGE CHARGER V6 3.5 հատ 1 3.000.000 2.241.960
ԱՍՄ 41 DODGE DURANGO 3.6 հատ 1 6.700.000 4.395.100
ՀԴ 1 CADILAC SRX 3.6 հատ 1 2.400.000 2.300.000
ԱՍՄ 21 AUDI S8 4.2 հատ 1 691.900 691.900