(+374)41-11-31-21 10:00-17:00
Ավտոմեքենա
Վաճառողի ծածկագիր N Լոտի անվանում Չափ. միավոր Քանակ Միավորի սկզբնական գինը (դրամ) Միավորի մեկնարկային գինը (դրամ)
ԱՍՄ 77 VOLKSWAGEN PHAETON 4.2 հատ 1 2.400.000 1.980.560
ՀԴ 1 CADILAC SRX 3.6 հատ 1 2.400.000 2.300.000
ԱՍՄ 21 AUDI S8 4.2 հատ 1 691.900 691.900