(+374)41-11-31-21 10:00-17:00
ոսկիա զարդեր
Վաճառողի ծածկագիր N Լոտի անվանում Չափ. միավոր Քանակ Միավորի սկզբնական գինը (դրամ) Միավորի մեկնարկային գինը (դրամ)
ՎԱՖ 8 ՎԱՖ-Հավելված 8
ՀԱԷԿ 1-13 ՀԱԷԿ-լոտացուցակ հատ
ԿԿՊ Ժամանակ. դադարեցված 1 Ավտոմեքենա Բեռնատար-Ավտոշտարակ հատ 1 400 859 400 859
ԿԿՊ Ժամանակ. դադարեցված 2 Ավտոմեքենա Բեռնատար-Կողավոր ԿԽ-418 հատ 1 719 910 719 910
ԿԿՊ Ժամանակ. դադարեցված 3 Ավտոմեքենա Բեռնատար-Ցիստեռն հատ 1 719 910 719 910
ԿԿՊ Ժամանակ. դադարեցված 4 Ավտոմեքենա Բեռնատար-ինքնաթափ ՍԱԶ-3507 հատ 1 785 357 785 357
ԿԿՊ Ժամանակ. դադարեցված 5 Ավտոմեքենա Հատուկ-Լաբորատորիա GAZ 52-03 հատ 1 719 910 719 910
ԿԿՊ Ժամանակ. դադարեցված 6,23,24 Պահարան մետաղական հատ 3 25 920 25 920
ԿԿՊ Ժամանակ. դադարեցված 7 Գրապահարան հատ 1 20 250 20 250
ԿԿՊ Ժամանակ. դադարեցված 8 Կախիչ հատ 1 2 835 2 835