(+374)41-11-31-21 10:00-17:00
ոսկիա զարդեր
Վաճառողի ծածկագիր N Լոտի անվանում Չափ. միավոր Քանակ Միավորի սկզբնական գինը (դրամ) Միավորի մեկնարկային գինը (դրամ)
ՎԱՖ 8 ՎԱՖ-Հավելված 8
ՀԱԷԿ 1-13 ՀԱԷԿ-լոտացուցակ հատ
ԿԿՊ Ժամանակ. դադարեցված 6,23,24 Պահարան մետաղական հատ 3 25 920 25 920
ԿԿՊ Ժամանակ. դադարեցված 7 Գրապահարան հատ 1 20 250 20 250
ԿԿՊ Ժամանակ. դադարեցված 8 Կախիչ հատ 1 2 835 2 835
ԿԿՊ Ժամանակ. դադարեցված 9 Գրասեղան ղեկավարի հատ 1 11 340 11 340
ԿԿՊ Ժամանակ. դադարեցված 10 Բազկաթոռ շարժական հատ 1 9 720 9 720
ԿԿՊ Ժամանակ. դադարեցված 11,18-22 Աթոռ մետաղական հատ 6 1 620 1 620
ԿԿՊ Ժամանակ. դադարեցված 12 Պահարան մետաղական հատ 1 12 960 12 960
ԿԿՊ Ժամանակ. դադարեցված 13 Հեռուստացույց Toshiba հատ 1 68 850 68 850