(+374)41-11-31-21 10:00-17:00
ոսկիա զարդեր
Վաճառողի ծածկագիր N Լոտի անվանում Չափ. միավոր Քանակ Միավորի սկզբնական գինը (դրամ) Միավորի մեկնարկային գինը (դրամ)
ԿԿՊ 6,23,24 Պահարան մետաղական հատ 3 25 920 25 920
ԿԿՊ 7 Գրապահարան հատ 1 20 250 20 250
ԿԿՊ 8 Կախիչ հատ 1 2 835 2 835
ԿԿՊ 9 Գրասեղան ղեկավարի հատ 1 11 340 11 340
ԿԿՊ 10 Բազկաթոռ շարժական հատ 1 9 720 9 720
ԿԿՊ 11,18-22 Աթոռ մետաղական հատ 6 1 620 1 620
ԿԿՊ 12 Պահարան մետաղական հատ 1 12 960 12 960
ԿԿՊ 13 Հեռուստացույց Toshiba հատ 1 68 850 68 850
ԿԿՊ 14 Գրասեղան հատ 1 6 885 6 885
ԿԿՊ 15 Սեղան կողադիր հատ 1 5 670 5 670