(+374)41-11-31-21 10:00-17:00
ոսկիա զարդեր
Վաճառողի ծածկագիր N Լոտի անվանում Չափ. միավոր Քանակ Միավորի սկզբնական գինը (դրամ) Միավորի մեկնարկային գինը (դրամ)
ԵԷՏ 1 МФ-85 մակնիշի հպակային հաղորդալար կգ 32.200 2.950 2.950
ՎԱՖ 2/1 27-30 Աթոռ հիգենիկ հատ 4 40 40
ՎԱՖ 2/1 26 Աթոռ կ/փ հատ 1 40 40
ՎԱՖ 2/1 25 Գրապահարան հատ 1 400 400
ՎԱՖ 2/1 24 բաշխիչ պարաֆինի շանդոն Leica հատ 1 11.200 11.200
ՎԱՖ 2/1 23 Ցենտրիֆուգա հատ 1 1.500 1.500
ՎԱՖ 2/1 22 միկրոտոմ 158 հատ 1 750 750
ՎԱՖ 2/1 21 Լրագրասեղան հատ 1 150 150
ՎԱՖ 2/1 20 միկրոտոմ 41085 հատ 1 750 750
ՎԱՖ 2/1 19 միկրոտոմ 48011 հատ 1 750 750