(+374)41-11-31-21 10:00-17:00
ոսկիա զարդեր
Վաճառողի ծածկագիր N Լոտի անվանում Չափ. միավոր Քանակ Միավորի սկզբնական գինը (դրամ) Միավորի մեկնարկային գինը (դրամ)
ՎԱՖ 8 ՎԱՖ-Հավելված 8
ՀԱԷԿ 1-13 ՀԱԷԿ-լոտացուցակ հատ
ՎԱՖ 1 Ապրանքների ցանկ հատ 1
ԴԵՍ 1 Ձմեռային հողաթափեր զույգ 20 2.500 900
ԴԵՍ 1 Ռետինե Հողաթափեր զույգ 500 1.500 700
ՕԳԳ 2 Փողկապ հատ 1.800 2.200 300
ՕԳԳ 1 Տղամարդկանց պոլոներ հատ 30 2.400 900